Bilişim 500’ün Sonuçları Açıklandı

Bilisim 500“Bilişim 500”ün sonuçlarına göre Türkiye bilişim pazarı 2012 yılında yüzde 13,5 büyüdü. 2013 yılında ise bilişimpazarının 61,7 milyar TL olması bekleniyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişimKurumu Başkanı Dr. Tayfun Acarer, yaptığı konuşmada firmalara siber güvenlikkonusunda kendilerine yardımcı olmaları çağrısında bulundu. Sosyal medyadakişisel hakaret ve mağduriyetin mutlaka önlenmesi gerektiğini söyleyen Acarer,“BTK Başkanı olarak ben bile bu konularda çok çekiyorsam, vatandaş ne yapsın!”dedi.

Türkiye’ninen büyük ilk 500 bilişim şirketinin yanı sıra pazar verilerinin ve CEO’ların 2013 hedeflerinin açıklandığı “Bilişim 500 Töreni”, gerçekleştirildi. Şirketlerin net satış gelirlerine göresıralandıkları Bilişim 500’de ilk 10’da yer alan şirketler sırasıyla; TürkTelekom, Turkcell, Vodafone, Avea, TTnet, Genpa, Teknosa, KVK Teknoloji, İndeksBilgisayar ve Hewlett-Packard oldu.
Dokuz Temel Kategoride Plaket Verildi

Törende2012 yılı net satış gelirlerine göre ilk 10’a giren şirketlerin yanı sıra,donanım, yazılım, hizmet ve özel bölüm başlıkları altındaki 68 kategorinin birincilerine plaket verildi.

Araştırma kapsamında geçen sene hayata geçirilmeye başlanan şirketlerin kategorilerinikendilerinin belirlediği uygulama bu sene de devam etti. Araştırmada şirketler donanım, yazılım ve hizmet gelirlerinin yanı sıra faaliyet alanlarına göre dokuz temel kategoride ödüllerini aldı.

Kategoribirincileri ise şöyle belirlendi:

· Türkiye merkezli üretici kategorisi: Karel

· Uluslararası Türkiye dışı merkezli üreticinin Türkiye temsilcisi/satıcısı kategorisi: Alcatel-Lucent

· Sistem entegratörü kategorisi: Ericsson

· Hizmet sağlayıcı: TTnet

· Telekom şirketi: Türk Telekom

· Dağıtıcı kategorisi: Genpa

· Bayi:Prota

· Perakendezinciri: Teknosa

· E-ticaretşirketi: Hızlıal.com

Bilişim Pazarı 2013’de 61,7 milyar TLOlacak

Araştırmanın Türkiye bilişim pazarına ilişkin ortayakoyduğu verilere göre 2012 yılında Türkiye bilişim pazarı yüzde 13,5 büyüyerek56 milyar TL’yi oldu. Toplam pazarda telekom hizmetlerinin payı yüzde 57, BTdonanımı ve Telekom donanımı pazarlarının payı yüzde 27, yazılım ve BThizmetleri pazarının payı yüzde 16 oldu. 2012 yılı taşınabilir bilgisayar, tablet ve akıllıtelefonların satışları arttı.Veri merkezi ve bulut hizmetleri yavaş büyürken, mobil telefonhizmetlerinde ise rekabet devam etti.2013 yılında bilgi teknolojileripazarının 19,5 milyar TL, iletişim teknolojileri pazarının ise 42,2 milyar TLolacağı öngörülüyor. Pazarın 2012 yılına göre yüzde 10 büyümesi bekleniyor.

Acarer; “Siber güvenlik konusunda bize yardımcı olun”

BilgiTeknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Dr. Tayfun Acarer, yaptığı konuşmadaBilişim 500 sonuçlarının sektörü daha iyi anlamak adına son derece önemliolduğunu belirtti. Analog yayıncılıktan sayısal yayıncılığa geçişle ilgili birkarar verileceğini hatırlatan Acarer, “Bu bantın en iyi şekilde kullanılmasıgerekir. Analog sistem yüzde 7’yi kapsıyor. Yüzde 93 uydu, kablo, internet gibisayısal teknolojileri tercih ediyor. 400 megaherz’in tamamının sayısalteknolojiye verilmesi bir kıt kaynağın heba edilmesidir. Yeni nesilteknolojilere tahsis edilmelidir” dedi. Yeni ve güncel bir kavram olarak siber güvenliğin de üzerinde duranAcarer, bilişim sektöründeki firmaların bu konuda kendilerine yardımcı olmalarıçağrısında bulundu: “Siber güvenlik, saldırı yapmanın çok kolay ve ucuz,savunma yapmanın ise çok zor ve pahalı olduğu bir alan. Devletlerin savunmaamaçlı saldırı yapma hakkı vardır deniliyor. Siber Güvenlik çok tartışılmasıgereken bir kavramdır. Bal Küpü sistemi, ana omurga sistemlere her gün ortalama70 civarında saldırı tespit ediyor. Bu konunun uzmanlarının işin içine girmesigerekiyor. Personelin nitelikleri, eğitim kriterleri belirlenecek. Önümüzdeörnek alabileceğimiz belli bir sistem de yok. Çünkü her ülke daha yenibaşlıyor. Sivil Toplum Kuruluşları aracılığıyla firmalar kuruma yardımcıolmalı. Aksi takdirde, uygulamada sıkıntılar çıkar. Bize yardımcı olun. Sektör bu süreçte etkin şekilde yer almalıdır.”

Devletin en tepesinde siber güvenlik ihtiyacıyla ilgili çok önemli bir farkındalıkbulunduğunu sözlerine ekleyen Acarer, siber güvenlik kurulunun geçtiğimiz yılınsonunda oluşturulduğunu hatırlattı. Ardından Ulusal Siber Olaylara MüdahaleMerkezi’nin (USOM) kurulduğuna dikkat çeken Acarer, siber güvenlik eylemplanının onaylandığını aktardı. Önümüzdeki dönemde siber güvenlik stratejisikapsamında Siber Olaylara Müdahale Merkezi ve Ekipleri’nin (SOME) siberortamlarda gerçekleştirilen olaylara anlık müdahale edilmesi için kurulacağıbilgisini verdi. Her kuruluşta siber güvenlik birimleri ya da kişiler tespitedileceğinin altını çizen Acarer, “Ardından bu birimlerde çalışacak personelinnitelikleri ve eğitimleri belirlenecek. Sertifikasyonları belirlenerekdenetimleri yapılacak. Artık yepyeni bir pazar oluşuyor” şeklinde konuştu.

Sibergüvenlik insiyatifinin çalışmalarının devam ettiğine dikkat çeken Acarer,sosyal medyada kişisel hakaret ve mağduriyettin mutlaka önlenmesi gerektiğini,sahte hesapların çok kolay çıkartılmasının önünün alınması gerektiğinivurgulayarak, “BTK Başkanı olarak ben bile bu konularda çok çekiyorsam,vatandaş ne yapsın” dedi.

Akıllıtelefonlara büyük bir eğilim olduğunun altını çizen Acarer, 16 milyon ithal ceptelefonunun şu anda yüzde 42’sinin akıllı telefon olduğunu, her türlü bilgiyeulaşılabilen akıllı telefonlarda bu sayının çok hızla artacağının gözlendiğinibelirtti.

Acarer,Türkiye’de 12-25 yaş arası gençlerin telefonlarda artık konuşmadığını, sosyalmedya aracı olarak kullandığını, internet kullanım süresinin 24 saat olduğunuve Türkiye’nin İngiltere’den sonra interneti en çok kullanan ülke konumunda olduğunuda hatırlattı. BTK Başkanı, ara bağlantı ücretlerinin yüzde 20 oranındadüşürüldüğü bilgisini de verdi. Buna göre, 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olmaküzere Avea için 3,70 kuruştan 2,96 kuruşa, Vodafone için 3,23 kuruştan 2,56kuruşa, Turkcell için ise 3,13 kuruştan 2,50 kuruşa düşürüldü.

“Kriz Dönemleri Aslında Birer Fırsat”

Bilişim 500Töreni’nde konuşan Index Grup, YönetimKurulu Başkanı Erol Bilecik katılımcılar ile tecrübelerini paylaştı. Büyükbaşarılar için hedeften vazgeçmemenin önemine dikkat çeken Bilecik, başarıyagiden yolda sabırla ilerlemek gerektiğini ifade etti. Bilecik, “Index Grupolarak tecrübenin satın alınamayacağını, global sermayeden faydalanmanınönemini ve kriz dönemlerinin aslında birer fırsat olduğunu öğrendik. Her gün değişiminkaçınılmaz olduğu sektörümüze yön vermek ve önümüzü görebilmek adına Bilişim500 araştırmasın çok önemli olduğunu görüyoruz. Bugünden sonra tüm sektörümüziçin aslında her şeyin yeniden başladığına inanıyor ve önümüzdeki yıla dair hedef yakalanmasını umut ediyoruz” diye konuştu.

En Önemli Sorun Nitelikli İnsanKaynağı

Araştırma kapsamında ayrıca ilk500’deki 446 bilişim şirketinin CEO’larının katılımıyla bir anketgerçekleştirildi. CEO’ların yüzde 60’ı 2013 büyüme hedeflerini artırdıklarınıbelirtirken hedeflenen sektörler arasından yüzde 52,6 ile kamu, yüzde 45,2 ile Telekomve yüzde 44,5 ile finans ilk üçte yer aldı. Anket sonuçlarına göre şirketlerinyüzde 57’sinin AR-GE yatırımı yaptığı tespit edildi. CEO’lar en önemlisorunlarının başında yüzde 67,8’lik oran ile nitelikli insan kaynağısıkıntısını belirtiyor. Markalaşma ve Pazarlama ise CEO’ların gündeminde yertutan en önemli konu olarak dikkat çekiyor.

Yazan 03 Temmuz 2013 Çarşamba. Kategori Ekonomi, Manşet, Son Dakika. Bu yazıya yapılan yorumları takip edebilirsiniz RSS 2.0. Yoruma ve geri izlemeye kapalı

Yoruma kapalı

Foto Galeri

Giriş | 2004-2017 © PC TIME