Denizli kentsel e-devlet projesini Microsoft ile hayata geçirdi

Ülkemizin doğal güzellikleri ve antik tarih mirası ile ünlü kentlerinden biri olan Denizli’de uzak görüşlü kamu yöneticilerinin katkısı ve Microsoft’un yenilikçi teknolojileri ile geleceğin dijital kent altyapısı inşa ediliyor. Vatandaşa hizmet sunmada en etkin, hızlı ve güvenli çözümleri bir an önce gerçekleştirebilmeyi hedefleyen Denizli İl Özel İdaresi uçtan uca Microsoft teknolojilerini kullanarak güçlü ve performanslı bir altyapıya kavuştu.
Denizli İl Özel İdaresi liderliğinde hayata geçirilen e-Denizli projesi, Denizli Valiliği’nden başlayarak, İl Genel Meclisi, Denizli Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü gibi kurumların yöneticilerinin vizyoner yaklaşımları sayesinde kentte yaşamanın standartlarını adım adım yükseltecek.

Türkiye’de kent bazında uygulanan e-Devlet projeleri arasında örnek konumu ile bu proje ile Denizli İl Özel İdaresi, vatandaşa yönelik kamu hizmetlerinin kalitesini ve sayısını artırmak isterken, kamu yönetimi açısından ortaya çıkması olası ihtiyaçlara uygun ölçeklenebilir ve güçlü bir teknoloji altyapısı da sunmayı hedefliyor.

e-Denizli Projesi, Denizli İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı ve Strateji Geliştirme Müdürü Dr. Yılmaz Özmen’in liderliğinde kurulan bir proje ekibi tarafından gerçekleştiriliyor.  e-Denizli projesi çerçevesinde atılması gerekli ilk adımlar, 2007 yılı ile birlikte gündeme geldi ve öncesinde ortaya çıkarılmış olan stratejik eylem planı hızla yürürlüğe konuldu. Projenin liderliğini yapan Dr. Yılmaz Özmen, Japonya’da nano teknolojiler konusunda yaptığı akademik çalışmalar, Pamukkale Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’ndeki çalışmaları ve teknoloji alanındaki derin bilgisiyle tanınıyor.

Microsoft ile uçtan uca verimlilik artışı

e-Denizli Projesi’nin kent yönetimine ve vatandaşa yansımaları olmak üzere iki farklı boyutu var. Bu proje ile kamu yönetimi açısından beklentiler, etkin ve güvenli bir iletişim; güvenli platform ve en az veri riski; düşük iletişim giderleri; düşük donanım giderleri; kolay bilgi ve belge paylaşımı; yönetim kolaylığı, kaynaklardan maksimum verimliliğin sağlanması ve ölçülebilir ve raporlanabilir veriler üzerinde yoğunlaşıyordu.

Vatandaş açısından ise herkesin bilgiye kolay erişimi, şeffaf yönetim ve kolay bilgi edinme: vatandaş katılımının sağlandığı yeni uygulamalar; Engelli Veri Tabanı örneğinde olduğu gibi birden çok kurumun ortak bir uygulama ile tek bir arayüzden vatandaşa hizmet verebilmesinin sağlanması ve İl Afet Acil Yönetim Portalı örneği gibi önem düzeyi yüksek verilerin daha önce hazırlanan senaryolar ile çok kısa sürede vatandaşa indirgenmesi gibi ihtiyaçlar projeye farklı bir bakış kazandırıyor.

Kurumlara gerçek potansiyellerini keşfetme olanağı veren yenilikçi Microsoft çözümlerinin kullanıldığı e-Denizli Projesi’nde Kurumsal Elektronik Posta Çözümleri, Merkezi Veri Tabanı, Kurum İçi Birlikte Çalışma ve Paylaşma Siteleri, Kurumsal Anlık İleti  ve Video Konferans Çözümleri, Merkezi Destek ve Analiz Çözümleri, Merkezi Olay Raporlama Çözümleri ve Merkezi Güvenlik ve Anti Virüs Çözümleri kullanılıyor.

e-Denizli altyapı projesinde, birlikte çalışma, mesajlaşma ve iletişim tarafında Microsoft Exchange Server 2007, SQL Server 2008, SharePoint Portal Server 2007, OCS 2007 R2 teknolojileri kullanılırken; sistem yönetimi ve güvenliği ise Microsoft’un System Center Configuration Manager 2007, System Center Operation Manager ve ForeFront Security Suite yazılımları ile sağlanıyor.

Dr. Yılmaz Özmen, büyük bir BT altyapı operasyonu olarak tanımlanabilecek bu projenin hakkıyla yapılabilmesi için dış kaynak kullanımından yararlandıklarını belirtiyor. Kurum bu projede entegratör olarak Microsoft çözüm ortaklarından İnfotürk, kurumsal otomasyon tarafında Belsa, Degbis saha güvenlik teknolojileri için Tekobel,  İl Yönetim Bilgi Sistemi’nin oluşturulmasında Bott ve MapInfo harita uygulamaları tarafında ise Başarsoft ile çalıştı.

2009 sayımlarına göre 1 milyona yaklaşan nüfusu, eğitimli insan oranı ve ekonomik gücü ile Ege Bölgesi’nin İzmir’den sonraki en önemli kenti olan Denizli, aynı zamanda Hieropolis ve Laodikeia gibi muhteşem antik kentleri ve Pamukkale travertenleri ile iç ve dış turizmin önemli merkezleri arasında yer alıyor.

Tarihi geçmişine saygılı kentin vizyon sahibi kamu yöneticileri şimdi geçmişin uygarlıkları ile gelecek arasında köprü oluşturan e-Denizli Projesi için çaba harcıyor. Bölgede örnek projeleriyle öne çıkan Denizli İl Özel İdaresi’nin liderliğinde yürüyen e-Denizli Projesi, kentin diğer kamu yöneticilerine de esin kaynağı oldu. Örneğin, yöneticiler, e-Denizli Projesi’nden de destek alarak,  “engelsiz şehir” oluşturma hedefi doğrultusunda önemli adımlar attılar.

Denizli Valisi Yavuz Erkmen proje hakkında şunları söyledi: “e-Denizli projesi kapsamında görev üstlenen Denizli İl Özel İdaresi ekibinin bilgi ve deneyimine güveniyoruz. Onların büyük çabası ve teknoloji iş ortaklarının da ilgi ve destekleriyle sadece Türkiye’de değil dünyada örnek bir altyapı çalışması gerçekleştirildi. İnsan kaynağımızın gücüyle birlikte bu teknoloji altyapısı, Denizli’nin gelişiminde ve vatandaşlarımıza en iyi hizmetlerin verilmesinde önemli rol oynayacaktır.”

Denizli İl Genel Meclis Başkanı Halil Pekdemir ise proje ile temelde Denizlilere yüksek kaliteli ve fark yaratan hizmetleri vermeyi amaçladıklarını ifade ederek şöyle konuştu: “Teknoloji ile zaman ve işgücü kayıplarımızın önüne geçmeyi planlıyorduk. E-Denizli Projesi’nin de ortaya koyduğu gibi doğru teknolojiler ve doğru bir ekiple yola çıktığınızda yaptığınız yatırımın karşılığını fazlasıyla alabiliyorsunuz.”

e-Denizli’nin altyapısı

Kurumlara sanallaştırma ve masaüstü yönetimi gibi alanlarda geniş olanaklar sağlayan Windows Server 2008, Denizli İl Özel İdaresi ekibine, tüm kaynakların (kullanıcı hesapları, bilgisayar hesapları, sunucu hesapları, grup ilkeleri vs..) tek noktadan yönetim kolaylığını sağladı. Dolayısıyla sistemde bilgi tekrarlarının oluşması önlendi. Windows Server 2008’in yönetim avantajları nedeniyle gereksiz zaman ve işgücü harcamasının önüne geçildi.

Aynı ekip, Microsoft SQL Server 2008 ile dağıtık yapıdaki veri tabanlarını merkezi bir veri tabanında topladı. Böylece kurumsal bilgi platformunun performansı üst düzeye çıkarılırken, kaynak tüketimi optimizasyonu ve yönetim kolaylığı sağlandı. Dahası kritik bilgiler için olası güvenlik riskleri mümkün olan en düşük seviyeye çekildi.

Kurum içindeki içerik ve belge üretimi ile bilginin paylaşımı şimdi Microsoft Office SharePoint Server 2007 ile merkezi bir şekilde yönetilebiliyor. Farklı uygulamalar için özel formlar tasarlanarak ortak bir veri giriş ara yüzü oluşturuldu. Bu çözüm, kurumsal web sitesinin yönetim konsolu ve veri tabanı olarak kullanıldı.

Microsoft Office Communications Server 2007 R2 ile Denizli’de 22 farklı bölgedeki tüm kullanıcıların birbirleri ile daha güvenli anlık ileti gönderebilme, ses görüşmeleri ve video konferansları yapabilme imkanı sağlandı. Böylece, iletişim maliyetleri azaltılırken, daha kolay, etkin ve güvenli bir iletişim ağı oluşturuldu. Tüm sistem destek ve eğitim faaliyetleri bu platform üzerinde elektronik ortama taşındı.

System Center Configuration Manager 2007 ile kurumdaki bilgisayar donanımlarının ve bu donanımlar üzerinde çalışan yazılımların merkezi bir konsolundan raporlanabilmesi, yönetilebilmesi ve uzaktan destek verilebilmesi sağlanabiliyor. System Center Operations Manager 2007 ile 30 sunucu ve üzerlerindeki uygulamalar kolayca izlenebilir ve yönetilebilir hale getirildi. Bu sunucular üzerinde oluşan olaylarla ilgili uyarılar ve bilgi mesajları tek bir sunucu üzerinde toplandı ve sistem destek yöneticilerinin verimliliği artırıldı. Kritik olaylardan haberdar olma süreci kısaldığı için  hizmet kalitesi ve süresi arttı. Bugün, 22 farklı bölgede 300 üzerindeki bilgisayar ve kullanıcıya tek noktadan destek verebilen sistem destek ekibi çok daha verimli bir çalışma ortamında hizmet kalitesinin artmasına katkıda bulunuyor.

Merkezden yönetilebilen, kurulumları ve güncellemelerin merkezden yapılabilmesini sağlayan Microsoft Forefront Security Suite platformuna geçilerek, tüm bilgisayar sistemleri ve ağ yapısı, tehlikeli yazılımlara, virüslere karşı korumaya alındı. Özellikle kamu yönetimi açısından gizli olması gereken vatandaş bilgilerine uçtan uca gelebilecek her türlü tehdide karşı çok güçlü bir koruma sağlandı.

Bu arada Exchange Server, Communication Server, SharePoint Portal Server gibi hizmetler de bu güvenlik platformu tarafından korunur hale getirildi. Tümüyle yenilenen Microsoft’ un güvenlik ürün ailesi olan Forefront Güvenlik Ailesi ile bilgisayar ağlarında istemci, sunucu ve erişim açısından yüksek güvenlik düzeyiyle dört dörtlük koruma sağlıyor. Örneğin, Forefront Client Security kurum içindeki bütün Microsoft veya Microsoft dışı ağ güvenliği çözümlerini tek noktadan yönetme ve gözlemleme avantajını sunuyor.

Yazan 29 Nisan 2010 Perşembe. Kategori Kurumsal, Manşet, Son Dakika. Bu yazıya yapılan yorumları takip edebilirsiniz RSS 2.0. Yoruma ve geri izlemeye kapalı

Yoruma kapalı

Foto Galeri

Giriş | 2004-2017 © PC TIME