Genç Fikirler Güçlü Kadınlar Kütahya’da

s1367913517_OzlemBozkurtGevrekT.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Intel ve KAGİDER tarafından geçtiğimiz aylarda gençleri Türkiye’nin sorunlarını ele almaya ve uygulanabilir çözümler üretmeye, kadınların farklı alanlarda karşılaştıkları problemlere yenilikçi çözüm önerileri geliştirmeye teşvik etmek amacıyla başlatılan “Genç Fikirler Güçlü Kadınlar” projesinin ilk Fikir Kampı, 4 – 5 Mayıs tarihlerinde Kütahya’da gerçekleştirildi. Projeye gençler yoğun ilgi gösterdi. Kütahya’daki ilk Fikir Kampı’nın duyurusunun ardından tam 1752 başvuru geldi. Intel Türkiye, KAGİDER ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından başvurular arasından belirlenen 100 kişi, Kütahya Grand Çınar Otel’de gerçekleştirilen ilk Fikir Kampı’nda bir araya geldi.

Genç Fikirler güçlü Kadınlar Projesi Kütahya Fikir Kampı’nın açılışında konuşan Kütahya Belediye Başkanı Mustafa İça, “Genç Fikirler Güçlü Kadınlar Projesi ile şehrimizde 100 genç bir araya gelip tartışacak. Özgürce fikirlerini söyleyip birbirlerini dinleyeceğiz. Kadınlarımızın karşılaştıkları sorunları sıralayıp öncelik sırasına koyacaklar ve hedef belirleyeceğiz. Sorunların giderilmesi için mantıklı fikirler öne çıkarıp çözüm üretmeyi öğreneceğiz. Birlikte eski köye yeni adet getirecek, yeni yeni icatlar çıkaracağız. Sonuçta çözümü birlikte üreteceğiz” diye konuştu.

Intel Türkiye, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi Kurumsal İlişkiler Direktörü Ferruh Gürtaş, konuşmasında ülkemizde kadınların eğitimden iş gücüne ve siyasete katılıma kadar birçok alanda erkeklerin gerisinde kaldığını hatırlattı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ülkemizde kadınların işgücüne katılımının yüzde 28 seviyelerinde, mecliste kadınların koltuk oranının ise yüzde 14 seviyesinde kaldığını vurguladı. TÜİK tarafından yayınlanan “Hanelerde Bilişim Teknolojilerinin Kullanımı” raporunun, ülkemizde kadınların teknoloji kullanımında da erkeklerden geride olduğunu ortaya koyduğuna dikkat çeken Gürtaş, gençlerin teknolojiyi bir araç olarak kullanarak toplumsal konulara ilişkin fikir ve çözüm üretmelerini hedefleyen Genç Fikirler Güçlü Kadınlar Projesi’nin ülkemizin gelişimi için büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi.

T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürü Özlem Bozkurt Gevrek, “Bir ülkenin kalkınabilmesinin ve gelişmiş ülkeler arasında yerini alabilmesinin yolu, kadınların ekonomik ve sosyal olarak güçlendirilmesinden geçiyor. Bugün dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasında gösterilen ülkelerin hemen hepsinde kadınların ekonomik ve sosyal yaşama etkin şekilde katıldığı, bilgi teknolojilerini yoğun olarak kullandığı ve bunun sonucunda kadın istihdamının yüksek oranlara ulaştığı görülüyor. Ülkemizde kadın-erkek eşitliğini sağlamak amacıyla yasal alanda yapılan değişiklikler ve ulusal dokümanlarda yer verilen hedefler son derece önemli. Ancak yasal alanda yapılan bu düzenlemelerin yaşama geçirilmesi, kadın-erkek eşitliğinin toplumun bütün kesimleri, özellikle de genç nesiller tarafından anlaşılması, içselleştirilmesi ve benimsenmesi de büyük önem taşıyor. Intel ve KAGİDER’in bakanlığımızla ortak bir çalışma yürütmesi bu açıdan çok anlamlı. En az bunun kadar anlamlı olan bir diğer husus da, bu çalışmaya gençlerimizin de dâhil edilmesi yönünde gösterdiğimiz kararlılık. Yaşanan sorunlara bir de genç kuşakların penceresinden bakmak ve onların katkısını alarak çözüm önerileri geliştirmek, çok değerli bir çalışma olacak” dedi.

KAGİDER Yönetim Kurulu Üyesi Sevim Güral Olgun da “Türkiye 2023 hedefleri doğrultusunda dünyanın 10. büyük ekonomisi olmayı hedefleyen dinamik bir ülke. Ancak halen bu hedeflere ulaşmak için en büyük kaynağımızı, kadınların ve gençlerin gücünü yeterince kullanmıyoruz. Ülkemizde sadece 7 milyon kadın herhangi bir işte çalışıyor ve gelir elde ediyor. Kadınların ekonomik güçlenmesi eşitlik, adalet, gelişim ve kalkınmanın dinamosudur. Türkiye gençlerin ve kadınların sosyo-ekonomik güçlenmesine odaklanmak, tüm stratejik planlarda bu önceliği korumak zorundadır. Bu proje ile biz gençleri ve kadınları güçlendirmeyi, onları kendilerinin ve toplumun geleceğine dair söz sahibi yapmayı hedefliyoruz. Kadın güçlenmesi için gençlere kulak veriyoruz” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından katılımcılar gruplara ayrılarak 2 gün boyunca belirlenen üç ana soruna yönelik atölye çalışmaları gerçekleştirdiler. Kütahya’da kadınların internet ve bilişim teknolojilerini kullanma oranını artırmak ve teknoloji erişimi/kullanımında erkeklerle eşit erişimi sağlamak için yapılabilecekler, kadınların iş hayatına aktif katılımlarını sağlamak, kültürel engellerin azaltılması ya da ortadan kaldırılması için yapılabilecekler ve kadın-erkek eşitliği anlayışının topluma ve gelecek nesillere yerleştirilmesinde aile üzerinden gerçekleştirilebilecek çalışmalar üzerine yenilikçi fikirler üretmeye, uygulanabilir çözüm önerileri ortaya çıkarmaya çalıştılar. Kamp sonunda her üç başlıkta jüriye sunulan projelerden dereceye girenler belirlendi, dereceye giren projeler ödüllendirildi. BT Kullanımı Alanında “Teknogezek” adlı Bilişim TIR’ı Projesi, kadın – erkek eşitliği alanında okul öncesi eğitimdeki çocuklara kadınların da erkeklerin yaptığı tüm işleri yapabileceklerini anlatmayı hedefleyen “Ka-Baba” adlı online oyun projesi ve kadın istihdamı alanında web üzerinden işleyen ve çalışan kadınların çocuk bakımı, ev temizliği gibi ihtiyaçlarını da karşılayan “Kadın İK şirketi” projesi ödüle layık görüldü.

Genç Fikirler Güçlü Kadınlar Kütahya Fikir Kampı’nın devamında, atölye çalışmalarında öne çıkan fikir ve çözüm önerisinin, sahibi olan gruplarca modellenerek geliştirilmesi ve saha çalışmaları ile test edilmesi sağlanacak. Bu çalışmalar, KAGİDER öncülüğünde mentorluk hizmetleri ile desteklenecek, uygulanabilir projelerin ortaya çıkarılması için çalışılacak. Bir önceki aşamada saha çalışmaları ile test edilen çözüm önerileri hedef kitleye sunularak, geliştirilen çözüm projeleri imkânlar dahilinde hayata geçirilmeye çalışılacak.

Yazan 11 Mayıs 2013 Cumartesi. Kategori Her Şey!, Son Dakika. Bu yazıya yapılan yorumları takip edebilirsiniz RSS 2.0. Yoruma ve geri izlemeye kapalı

Yoruma kapalı

Foto Galeri

Giriş | 2004-2017 © PC TIME