IBM, geleceğin şehirlerini inşa ediyor

AKILLI DUNYA LOGO-sDünya şu anda benzeri görülmemiş bir şehirleşme sürecinden geçiyor. Her yıl tahminen 60 milyon insan, şehirlere ve şehirleşen alanlara göç ediyor. Bir başka deyişle, her hafta 1 milyonu aşkın insan şehirlerde yaşamaya başlıyor.

Daha “akıllı” şehirler oluşturmayı amaçlayan IBM, bu yıl 4.’sünü düzenlediği “5’te 5” projesi kapsamında, önümüzdeki 5 yılda hayata geçirmeyi düşündüğü inovasyonları açıklıyor. Projeye göre; gelecekte şehirlerde yaşayan insanlar daha güçlü bağışıklık sistemine sahip olacak, binalar çevrelerini tıpkı canlı organizmalar gibi algılayıp tepki verecek, otomobiller ve otobüsler çok düşük enerjiyle çalışacak. IBM’in öngördüğü diğer inovasyonlara göre, akıllı sistemler şehirlerin su gereksinimini karşılayıp enerji tasarrufu sağlayacak, şehirler ortaya çıkan krizlere, acil durum çağrısına gerek kalmadan yanıt verebilecek.

Daha güçlü bağışıklık sistemleri…

IBM, şehirlerdeki yetkililere, hastanelere, okullara ve işyerlerine; H1N1 virüsü ya da mevsimsel grip gibi bulaşıcı hastalıkların daha etkin şekilde tespit edilmesi, izlenmesi, bunlara yönelik hazırlık yapılması ve önlem alınmasında yardımcı olacak araçlar sağlayacak. Elektronik ortamdaki sağlık kayıtlarında yer alan tıbbi bilgilerin, hastalıkların yayılmasını engellemek ve hastaların iyileştirilmesini sağlamak amacıyla güvenli bir şekilde paylaşılmasına dayalı “sağlık amaçlı internet” kullanımı hayata geçirilecek.

Canlı organizmalar gibi algılayıp tepki veren binalar…

Günümüzde, bir binada yer alan ısıtma, su, kanalizasyon, elektrik gibi sistemlerin çoğu birbirinden bağımsız olarak idare ediliyor. Gelecekte, bu sistemler çevrelerinde olup bitenleri hızla algılayıp yanıt veren canlı bir organizma gibi işleyecek. Böylece, vatandaşların korunması sağlanacak, kaynaklardan tasarruf edilecek ve karbon emisyonları azalacak. Binaların içindeki binlerce algılayıcı, hareket eden canlıları, sıcaklığı, kullanılan alanları ve ışığı izleyerek, ihtiyaçları tespit edebilecek. Böylece binalar, yalnızca doğada bir yer işgal etmekle kalmayıp, gereksiz tüketimi engelleyerek doğal çevreye katkıda bulunacak.

Çok düşük enerjiyle çalışan araçlar…

Fosil yakıtla çalışan otomobillerin ve şehriçi ulaşımda kullanılan otobüslerin sayısı giderek azalacak. Araçlarda, sürüş sıklığına bağlı olarak, günlerce ya da aylarca yeniden doldurulması gerekmeyen yeni bir akü teknolojisi kullanılmaya başlanacak. IBM bilim adamları ve çözüm ortakları, söz konusu araçların tek bir dolumla kat ettikleri 80 ile 160 km’lik mesafenin, 480 ila 800 km’ye çıkmasını sağlayacak yeni aküleri tasarlıyor. Otomobil aküleri, şehirlerdeki akıllı şebekelerden yararlanılarak kamuya açık alanlarda doldurulabilecek, doldurma işleminde rüzgâr enerjisi gibi yenilenebilir kaynaklar kullanılacak. Otomobillerde termik santral bağlantılı enerjilerin kullanılmasına gerek kalmayacağı için, karbon emisyonları ve gürültü kirliliği azalacak.

Su gereksinimini giderecek akıllı sistemler…

Günümüzde, her 5 kişiden 1’i sağlıklı içme suyuna erişim olanağından yoksun bulunuyor, belediyelerin halka ulaştırdığı suyun miktarı da endişe verici oranda azalıyor. Bu azalma, sızıntıya müsait olan altyapılar nedeniyle %50 düzeyine kadar ulaşıyor. İnsanların suya olan gereksiniminin önümüzdeki 50 yıl içinde 6 kat artması bekleniyor. Bu nedenle, şehirlerde su israfının %50’ye varan oranlarda azaltılmasını sağlayacak akıllı su sistemlerinin kurulacak. Şehirlerde ayrıca, atıkların nehirlere ve göllere boşaltılması sebebiyle oluşan kirlenmenin önüne geçilecek ve suların içilebilir hale gelmesini sağlayan kanalizasyon sistemleri kurulacak. Gelişmiş su arıtma teknolojileri, suların yeniden işlenip kullanılabilir duruma getirilmesini sağlayacak ve suyun taşınması sırasında harcanan enerjinin %20’ye varan oranlarda azaltılmasına yardımcı olacak.

Krizlere anında çözüm üreten şehirler…

Şehirlerde, suç ve olağanüstü haller gibi acil durumların ortaya çıkma sıklığı azaltılacak ve bu tür problemlerin önüne geçilebilecek. IBM, emniyet teşkilatının doğru bilgileri doğru zamanda değerlendirmesine yardımcı olarak, suçu önlemek üzere proaktif davranmasına katkıda bulunuyor. New York İtfaiye Teşkilatı, yangınları engellemek üzere, gerçek zamanlı bir veri toplama ve paylaşma sisteminin geliştirilmesi için IBM’le çalışıyor. IBM ayrıca, şehirleri sellerin yıkıcı etkilerinden korumak üzere akıllı su setleri de tasarlıyor.

Yazan 28 Ocak 2010 Perşembe. Kategori Fotolar, Manşet, Son Dakika, Trend. Bu yazıya yapılan yorumları takip edebilirsiniz RSS 2.0. Yoruma ve geri izlemeye kapalı

Yoruma kapalı

Foto Galeri

Giriş | 2004-2017 © PC TIME