İletişim tamamen yeşile dönüyor

a-l_greentouch-026_Gee RittenhouseDünya, Green Touch lansmanıyla, iletişimde yeşil ve daha sürdürülebilir bir geleceğe doğru büyük bir adım atıyor. Green Touch, Bell Laboratuvarları tarafından düzenlenen global bir konsorsiyum olup, iletişim ağlarını bugün olduğundan 1000 kat daha enerji tasarruflu hale getirmek için gerekli teknolojileri yaratmayı amaçlıyor.

Bin katlık azalma, internet dahil dünya genelindeki iletişim ağlarını, halihazırda tek günde kullanılan enerji miktarının aynısını kullanarak üç yıl boyunca çalıştırmak için gerekli enerjiyi sağlayacak.

Green Touch, önümüzdeki yıllarda sürdürülebilir ağların kalbinde yer alacak enerji tasarrufu için yeni radikal yaklaşımlar icat etmek ve sunmak üzere sanayi, akademi ve devlet laboratuvarlarındaki liderleri bir araya getiriyor. Lansmanla birlikte, konsorsiyum, Bilgi ve İletişim Teknolojileri (ICT) sektörünün tüm üyelerini bu büyük hedefte birleşmeye davet etti.

ABD Enerji Sekreteri Dr. Steven Chu, konu hakkında şunları söylüyor: “Gerçek global sorunlar bugüne kadar hep en parlak zihinlerin kısıtsız ve yaratıcı bir ortamda bir araya getirilmesiyle çözülmüştür. Ay’a insan gönderirken de bu yöntemi kullandık, global iklim krizini çözmek için de aynı yaklaşıma ihtiyacımız var. Green Touch Girişimi, benzer bir sorumluluk örneği; dünyanın dört bir yanından ve farklı disiplinlerden bilimadamları ve teknoloji uzmanları açık bir inovasyon ortamında bir araya gelerek soruna farklı yönlerden yaklaşıyor.”

İngiltere Enerji ve İklim Değişikliği Devlet Bakanı Ed Miliband, görüşlerini şöyle açıklıyor: “ICT sektörü düşük karbon geçişini sağlamak ve karbon ayakizini dizginlemek için yenilikçi ve teknolojik güçlerini birlikte kullanma becerisine sahip bulunuyor. Green Touch Girişimi, elde etmek istediğimiz düşük karbon toplumuna ulaşmada işletmelerin nasıl bir rol oynayacağını gösteriyor. Devlet, yeniliğin serpilebileceği bir ortam yaratıyor. Karbon emisyonlarını azaltmak için gerekli araştırma, teknoloji ve çözümlerin yaratılması amacıyla oluşturulan sanayi-akademi işbirliğini memnuniyetle karşılıyoruz.”

Fransa Sanayi Bakanı Christian Estrosi, şunları kaydediyor: “Sanayi, global enerji tasarrufunu artırmada önemli bir rol oynamak zorunda. Bu, hem çevre sorumluluğunu, hem de rekabeti ilgilendiren bir konu. Bu tür projeleri düzenli olarak rekabet politikamız ve Eureka grupları içinde destekliyoruz. ICT ve internet kullanımının artması nedeniyle bu konuya özellikle odaklanmak gerekiyor. Global Green Touch konsorsiyumu, önemli teknolojik ilerlemelerin yapılmasını sağlayacak. Fransa, herkese açık olan bu projeyi destekliyor ve kurucu üyeler arasında iki Fransız laboratuvarı da bulunuyor.”

Güney Kore Çevre Bakanlığı Genel Direktörü Jong-Soo Yoon, şöyle konuşuyor: “İklim değişikliği, global olarak ve cesur eylemlerle tepki verilmesi gereken büyük ve acil bir sorundur. İhtiyaç duyduğumuz farkı yaratmak, ancak bağlı bulundukları şirket, sektör ya da milliyet fark etmeksizin en iyi zihinleri kullanmakla mümkün. Green Touch konsorsiyumu, dünya çapında lider zihinlerden yararlanan ve ICT sektörünün her alanından uzmanları içeren açık inovasyon modeliyle, küresel ısınma sorununu çözmek için gerekli radikal girişimlere bir örnek oluşturuyor.”

Portekiz Kamu İletişimi Devlet Bakanı Paulo Campos, konuyu şöyle değerlendiriyor: “Portekiz Hükümeti, temiz teknolojilerle enerji üretimini desteklemek üzere bazı önlemler alıyor. Green Touch Girişimi, sürdürülebilir çevre gibi global sorunlarla yüz yüze geldiğimiz şu günlerde, farklı kurumlar arasındaki ilişki ağının ve işbirliğinin önemine işaret ediyor. Bu girişimin katılımcılarını iletişim ağlarında enerji tasarrufu konusunda iyi çözümler üretmeye davet ediyorum.”

Bell Laboratuvarları Başkan Yardımcısı ve Konsorsiyum Başkanı Gee Rittenhouse ise şunları ifade ediyor: “Birbirimizle yeni ve çeşitli yollarla iletişim kurdukça, önümüzdeki on yılda, daha milyarlarca insan, kamu ve özel ağlar üzerinden video, görüntü ve bilgi paylaşacak. Aynı zamanda, diğer sektörlerde karbon ayakizini azaltmak üzere iletişim ağlarının kullanılmasıyla ICT kullanımında artış bekliyoruz. Bu da doğal olarak ICT enerji tüketiminde ciddi artışa yol açacak ve bu duruma sektör olarak çözüm bulmamız gerekiyor. Söz konusu konsorsiyum, teknolojide daha fazla iyileşme sağlamanın ötesine geçmek ve ICT karbon emisyonları azaltımında önemli başarıların kazanılması için dünya genelinde yenilik ve uzmanlıktan faydalanmak için benzersiz bir konumda. Üzerinde konuştuğumuz şey bildiğimiz iletişim ağını yeniden icat etmekten daha az birşey değil.”

Yazan 13 Ocak 2010 Çarşamba. Kategori İnternet, Manşet, Son Dakika. Bu yazıya yapılan yorumları takip edebilirsiniz RSS 2.0. Yoruma ve geri izlemeye kapalı

Yoruma kapalı

Foto Galeri

Giriş | 2004-2017 © PC TIME