GMTGB Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. N. Süha Bayındır

suha_bayindirGazi Mağusa Teknoloji Teknoloji Geliştirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. N. Süha Bayındır ile KKTC’deki teknoparkları konuştuk.

1. KKTC’deki Gazi Mağusa Teknoloji Geliştirme Merkezi nasıl ve ne amaçla kuruldu?

Doğu Akdeniz Üniversitesi, Lefke Üniversitesi ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası işbirliği ile 2005 yılı sonunda kurulan GMTGB’nin (Gazi Mağusa Teknoloji Geliştirme Bölgesi) amacı KKTC’de küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin ürün ve üretim teknolojilerinin geliştirilmesini desteklemektir. Ayrıca yine bu işletmelerin KKTC üniversitelerinde yapılan araştırmaları ve geliştirilen teknolojilerle, yenilikçi girişimcilerle buluşturmak, yeni ürün ve teknolojilerin filizlenmesi için gerekli altyapıyı sağlamak, yerli ve yabancı işletmelerin üniversitelerdeki bilimsel ve teknik bilgi birikiminden en iyi biçimde yararlanmasını sağlamaktır. Bunların doğal sonucu olarak da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisine uluslararası alanda rekabet gücü kazandıracak teknolojik alt yapıyı sağlamaktır.

2. Bu merkez uluslar arası firmaların başvurularına açık mı? GMTGM’ye Türk firmalarının gösterdiği ilgi hedeflerle örtüşüyor mu? Firmalardan beklentileriniz nelerdir?

GMTGB Teknopark, uluslararası firmaların başvurularına açıktır. Türkiye’den gelen firmalar burada Doğu Akdeniz Üniversitesinin araştırmacıları ile işbirliği içerisinde, yeni teknolojiler geliştirmeyi ve gerek KKTC’ye, gerekse Türkiye’ye yüksek katma değerli ürünler kazandırmayı hedeflemektedir. Bazı firmalar ise, GMTGB Teknopark’a gelebilmek için, KKTC’de uygulayabilecekleri bir proje çıkmasını beklemektedirler. GMTGB Teknopark olarak firmalardan beklentilerimiz, Teknopark’taki faaliyetlerinin Ar-Ge ağırlıklı olması, Türkiye’de üretilmeyen ve yurtdışından ithal edilen ürünleri geliştirmeye yönelik çalışmaların yapılması ve giderek, yurtdışına ihraç edilebilecek nitelikte, yüksek katma değerli ürünler üretilmesidir. Diğer yandan, bu çalışmaları gerçekleştirirken, KKTC’deki Üniversitelerden mezun olan gençlerimize kaliteli iş imkânları yaratmalarını da beklemekteyiz.

3. Türkiye’deki mevcut teknoparklardan bir farkınız var mı? Firmalar cazip gelecek ne gibi şartlar sunuyorsunuz? Detaylı bilgi almak isteyen firmalar nasıl bir yol izlemeliler?

Türkiye’deki Teknoparklara göre avantajlarımızı şöyle özetleyebiliriz. Altı Üniversitenin bulunduğu KKTC bir eğitim adası görünümündedir. Buna paralel olarak, KKTC yurttaşı yetişkinlerin büyük bir bölümü Üniversite mezunudur. Adanın entellektüel düzeyi yüksektir. GMTB’de yer alan şirketler, bu insan gücünden ve akademik araştırma olanaklarından yararlanabilmekte ve ileri teknolojileri yakından izleyip uygulayabilmektedir.

Adada kalıcı bir çözüm yolunda önemli adımlar atılmakta ve bunun sonucunda, KKTC’nin yakın bir gelecekte AB’nin bir parçası olma şansı artmaktadır. Böyle bir durumda, GMTGB’de yer alacak şirketler, ürünlerini AB ülkelerine rahatlıkla satabilecekler, AB’nin araştırma desteklerini kullanabilecekler ve AB şirketleri ile işbirliği yapabileceklerdir.

GMTGB Şirketleri, KKTC’nin gelişimi amacıyla Türkiye ve AB’den gelen desteklerden yararlanabilir ve alt yapı geliştirmeye ilişkin projelerin ihalelerine katılabilirler.

GMTGB firmalarına, kurumlar ve gelir vergisi muafiyetleri ve KKTC teşvik yasası kapsamındaki teşvikleri sunuyoruz. Firmalar www.kibristeknopark.com adresinden her türlü bilgiyi alabilirler.

(Bu röportajın bir kısmı 25 Mayıs 2008 tarihli Para dergisinde yayınlanmıştır.)

Yazan 07 Aralık 2009 Pazartesi. Kategori Manşet, Röportaj, Son Dakika. Bu yazıya yapılan yorumları takip edebilirsiniz RSS 2.0. Yoruma ve geri izlemeye kapalı

Yoruma kapalı

Foto Galeri

Giriş | 2004-2017 © PC TIME