Etiket: Fatoş Karahasan

Dijital pazarlamanın yüzyılımızdaki çehresi

Yeni düzen, hayatın her alanında, sürekli bir devinim içinde olmayı gerektiriyor. Geçmişin kurallı ve planlı çalışma biçimleri, bu kadar hızla değişen bir dünyayı yönetmekte yetersiz kalıyor. Kitle iletişim araçlarının gücü azalıyor. Otoritelerin iktidar alanı daralıyor. Kontrol ve güç merkezleri dönüşüyor. Kalabalıkların sesi daha çok duyuluyor. Yaşanan büyük dönüşüm, 20. yüzyılda pazarlamanın yardımıyla büyümüş olan markalar […]

Foto Galeri

Giriş | 2004-2017 © PC TIME