Etiket: TripAdvisor

TomTom artık TripAdvisor’da

TomTom seyahat sitesi olan TripAdvisor’ın kendi web sitesi ve uygulamalarına son derece hassas konum tabanlı istihbaratını entegre etmek için TomTom yeni Küresel Geocoder Hizmetler’ini lisansladığını duyurdu. Bu, TripAdvisor’ın aylık 200 milyon ziyaretçisine her otel veya restoranın gönderim yapıldığında veya okunduğunda yerini tam olarak belirleyecek benzersiz bir data sağlayacak. TomTom Küresel Geocoding Servisi ile TripAdvisor web […]

Foto Galeri

Giriş | 2004-2017 © PC TIME