TÜBİSAD Dijital Dönüşümü Destekliyor

TUBİSATBilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) dijital dönüşümün parçası olarak gördüğü e-fatura ve e-defter kapsamında çalışmalarını yoğunlaştırdı. Gelir idaresi Başkanlığı (GİB) işbirliği ile düzenlenen seminerde, 2013 yılı eylül ayında e-faturaya geçme zorunluluğu olan şirketler, sistem entegrasyonu yapacak firmalar, mali müşavirler ve TÜBİSAD üyeleri, e- fatura ve e-defter konusunda bilgilendirildi.

Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) Başkanı Prof. Dr. Kemal Cılız, 2013 yılı Eylül ayından itibaren e-fatura ve 2014 yılı Eylül ayından itibaren de e-defter uygulamalarının hayata geçmesinin Türkiye’de iş süreçlerinin dijital ortama taşınmasında önemli birer adım olacağını belirterek, “Bu kapsamda TÜBİSAD çalışmalarını hızlandırdı, TÜBİSAD üyesi şirketler de geçişin sorunsuz olabilmesi için ürün ve çözümler üretiyor” dedi.

e-fatura konusundaki çalışmalar kapsamında TÜBİSAD, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) işbirliği ile 17 Mayıs 2013 tarihinde, e-fatura ve e-defter uygulamaları hakkında üyeleri ve sektörü bilgilendirmek amacıyla bir seminer düzenledi. Seminere Gelir İdaresi Başkanlığı Daire Başkanı Sn. Uğur Doğan, Gelir İdaresi Başkanlığı Müdürü Sn. Yalçın Tercan ve Sn. Veli Doğanay ile Gelir İdaresi Başkanlığı Uzmanları Sn.Canan Bağrıyanık, Sn.Ebru Seyhan Akyol, Sn. Selma Çetin Çelik’in konuşmacı olarak yer aldı. Seminerde, e-fatura ve e-defter ile gerçekleşecek dijital dönüşüm, bulutlardaki şirketler, Dünyada ve Türkiye’de e-Fatura servis sağlayıcıları ve uygulamaları, sektör için fırsatlar konu başlıkları hakkında bilgi verildi.

TÜBİSAD Başkanı Kemal Cılız konuşmasında; “Küresel ekonominin kurallarının hızla eski kuralların yerini aldığı, sınırların olmadığı bir dünyada yaşıyoruz. Bu ortamda şirketlerimizin rekabet güçlerini arttırabilmeleri ve dünya şirketleri ile iş yapabilmeleri için bir yandan iş yapış biçimlerini değiştirmeleri, bir yandan da uluslararası muhasebe standartlarına uygun hareket etmeleri gerekiyor.

E-fatura ve e-defter uygulamaları, Türkiye’nin ve Türk şirketlerinin Dünya ekonomisi ile entegre olması için atılması gereken adımlardan birisidir ve bu uygulamaları Yeni Türk Ticaret Kanunu kapsamında şeffaflığı artıracak diğer uygulamalar izleyecektir” dedi.

Yeni Ticaret Kanunu çerçevesinde hayata geçecek e-fatura ve e-defter uygulamaları şirketlere başta işgücü ve zaman olmak üzere kâğıt, baskı, arşivleme ve defter tasdiki gibi birçok alanda tasarruf olanağı sağlıyor. Bunun yanı sıra e-fatura ve e-defter, firmalara hem yönetimsel hem denetimle ilgili iş ve raporlama süreçlerinde uluslararası geçerliliğe sahip olanaklar sunuyor.

Şirketlerin fatura ve defter uygulamalarını tamamen elektronik ortama geçiren yeni süreç çerçevesinde bir dizi de yaptırım getiriliyor. e-fatura ve e-deftere geçişi hızlandırma amacı taşıyan düzenlemeler şöyle sıralanıyor:

– Elektronik fatura uygulamasına dâhil olma zorunluluğu getirilen mükellefler elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olan diğer mükelleflere kâğıt ortamında fatura düzenleyemiyor, düzenlemeleri halinde kâğıt ortamında düzenlenen bu faturalar hiç düzenlenmemiş sayılıyor

– Elektronik fatura uygulamasına dâhil olma zorunluluğu getirilen mükelleflerin elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olan diğer mükellefler tarafından gönderilen elektronik faturaları almaları zorunlu tutuluyor. Bu zorunluluğa uymayan mükellefler hakkında Vergi Usul Kanununun ilgili hükümlerinde belirtilen fatura almayan mükelleflere tatbik olunan cezai hükümler uygulanıyor

– Elektronik defter tutma zorunluluğu getirilen mükellefler kâğıt ortamında defter tutamıyor. Bu mükellefler kâğıt ortamında defter tutmaları halinde hiç defter tutmamış sayılıyor ve ağır cezalar gündeme geliyor.

Prof.Dr. Kemal Cılız Avrupa genelinde, yalnızca kurumlar arası faturalama sürecinin elektronik ortama aktarılması neticiesinde 200 milyar Euro’nun üzerinde bir tasarruf sağlandığını vurgulayarak,”bu uygulamaların potansuyel olarak karbondioksit emisyonlarında 3 milyon ton azalış yaratacağı öngörülmektedir” dedi. TÜBİSAD’ın temsilcisi olduğu bilişim sektörünün de “e-fatura ve e-defter”i destekleyecek çözüm ve ürünler geliştirdiğini, kağıt ortamından elektronik ortama geçişte yaşanacak sorunların en alt düzeye indirilmesi ve verimliliğin en üst düzeye çıkartılması için TÜBİSAD üyesi şirket ve kuruluşların hazırlıklarını sürdürdüğünü de söyledi.

Yazan 22 Mayıs 2013 Çarşamba. Kategori Her Şey!, Manşet, Son Dakika. Bu yazıya yapılan yorumları takip edebilirsiniz RSS 2.0. Yoruma ve geri izlemeye kapalı

Yoruma kapalı

Foto Galeri

Giriş | 2004-2017 © PC TIME